"การบ้าน" 5 ข้อ ของ "ครู" เวียดนาม สร้าง "เด็กดี คิดได้ คิดเป็น"
  • 18 มิถุนายน 2019 10:24
  • 0
  • 0
"การบ้าน" 5 ข้อ ของ "ครู" เวียดนาม สร้าง "เด็กดี คิดได้ คิดเป็น"   การสอนหนังสือของครูเวียดนาม น่าสนใจมาก เขาจะให้การบ้านเด็ก วันละ 5ข้อคำถาม..เขาถามเหมือนกันทุกวัน คือ 1.วันนี้เธอช่วยพ่อแม่ทำงานอะไรบ้าง?2.วันนี้เธอทำความดีกับคนอื่นอย่างไรบ้า
อ่านต่อ
คุณครูที่รัก ตอน ครูคือแม่นำ้
  • 9 มกราคม 2019 11:34
  • 96
  • 0
"ครูเปรียบเสมือนแม่นำ้...ที่ให้ความชุมชื่น ชื่นบาน และสดใส..."
อ่านต่อ